Sartorius Bewindvoering

Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd

 

 

Budget beheer

  • Budget/Inkomensbeheer betekent verzorging van het beheer van uw gehele inkomen/uitgaven.
    Wij regelen dat uw  inkomen op een zogenaamde beheerrekening binnen komt. Vanaf deze rekening worden de vaste lasten betaald en wordt er geld gereserveerd voor niet maandelijkse verplichtingen of onvoorziene uitgaven. Op een tweede rekening, uw leefgeldrekening ontvangt u wekelijks of maandelijks een af te spreken bedrag voor uw eigen uitgaven.

 

 

Bewind
voering

Geldzorgen onder controle
Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd.

Dienstverlening
principe kan iedereen die meerderjarig is een bewindvoerder worden, mits deze door de rechter officieel wordt benoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording af leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Algemene Gegevens

Sartorius Bewindvoering

Postbus 2247
3440 DE Woerden
Tel. 0345 505186

Email:
Info@sartoriusbewindvoering.nl

 

This template downloaded fo